Os nosos servizos

Xestión de axudas, subvencións e proxectos europeos

(EN, GL, ES, IT, PL, RO)

Image

> Asesoramento na identificación de financiamento para todo tipo de proxectos

> Tramitación de axudas, subvencións e proxectos europeos e de calquera ámbito territorial e en varios idiomas

 • Deseño da idea de proxecto
 • Busca de socios e creación de consorcios e redes internacionais
 • Elaboración da proposta de proxecto (formularios de candidatura)

> Coordinación, xestión e seguimento de proxectos

 • Reformulación de candidaturas de proxectos
 • Organización de reunións internacionais de posta en marcha (kickoff meetings) e de seguimento de proxectos
 • Coordinación do consorcio e seguimento do proxecto
 • Xestión administrativo-económica do proxecto

>  Avaliación de proxectos europeos

 • Planificación do sistema de avaliación
 • Elaboración de ferramentas e informes de avaliación

Comunicación e difusión

DE PROGRAMAS E PROXECTOS

Image

> Elaboración de plans de comunicación e difusión

> Deseño de plans de transferencia e capitalización de resultados

> Deseño da identidade visual

> Comunicación de prensa; materiais de difusión e promoción; produción e preparación de textos e documentación

> Organización de accións de difusión e capitalización de resultados

> Dinamización a través das redes sociais

> Organización e xestión de encontros, reunións e congresos de tipo nacional e internacional

Outros servizos


Image

> Elaboración de plans, programas, estudos, investigacións e informes nos ámbitos de desenvolvemento económico, social e cultural

> Preparación, xestión e impartición de cursos de formación

 • Formación en análise de oportunidades de financiamento
 • Formación en preparación e xestión administrativa e financeira de proxectos europeos

O noso equipo


O noso equipo está conformado por persoas apaixonadas, para as que os programas europeos non ocultan segredos. Temos ampla experiencia no deseño e a posta en marcha de proxectos internacionais, experiencia que gañamos traballando durante cada proxecto, con diferentes organismos públicos e privados europeos. Desde os comezos de INDA Iniciativas, podemos estar orgullosos de moitos éxitos e a confianza dos nosos clientes.

Os nosos puntos fortes son a motivación, o compromiso, a profesionalidade e o moi bo coñecemento sobre o financiamento público na Unión Europea.

En cada servizo, asignamos un equipo especializado, que é capaz de:

Transformar unha idea

nunha candidatura de éxito, identificando a liña de financiamento máis adecuada para cada proxecto;

Guiar na coordinación

e na xestión técnica e económica de cada proxecto, ofrecendo un apoio integral e personalizado;

Buscar a sustentabilidade

de cada proxecto, realizando tarefas de capitalización e divulgación de resultados.

Buscando sempre a excelencia, connosco, cada paso é claro e fácil.

Falamos inglés con fluidez (ademais doutros catro idiomas) e ofrecemos asistencia para traducir e preparar os documentos necesarios para a execución do proxecto con éxito. Temos a formación necesaria, que é a clave do éxito dos nosos proxectos. O noso equipo pode presumir de moitos anos de experiencia internacional gañada en varias entidades europeas. Podemos cumprir con todas as expectativas e adaptar cada proxecto individualmente ás necesidades dos nosos clientes.


Quen somos

Algúns dos nosos proxectos

Xuventude e Cooperativismo
Image
Image
Image

 

 INDA Iniciativas ten traballado dentro dos diferentes programas da Unión Europea, como COSME, Horizon 2020, ERASMUS+, Europa Creativa, Europa cos Cidadáns, Interreg etc. Consulte aquí máis información.


Os nosos proxectos