Incorporando a responsabilidade social corporativa e a cultura do benestar dos empregados no mercado laboral europeo

Change4Good

KA210-VET – Small-scale partnerships in vocational education and training
ID KA210-VET-F80D9E8D

Subvención total do proxecto: 60.000 €

Obxectivo xeral

Change4Good ten como obxectivo capacitar os propietarios e xerentes de pemes para que se convertan en promotores dun novo paradigma empresarial que harmonice os obxectivos económicos co benestar dos empregados e os obxectivos sociais e ambientais do seu territorio, co fin de preservar o patrimonio ambiental, social e humano para as xeracións presentes e futuras, e mellorar o benestar dos seus empregados.

Obxectivos específicos

Os obxectivos específicos do proxecto son:

  • xerar interese e conciencia pública sobre as múltiples formas en que as empresas poden, a través da responsabilidade social corporativa (RSC) e de medidas de benestar dos empregados, mellorar non só o benestar dos seus empregados e comunidades, senón tamén favorecer a inclusión social e preservar o medio ambiente, ao tempo que cumpren os seus obxectivos económicos; atraer e reter o talento, aumentar a resiliencia do seu negocio ante as crises e mellorar a imaxe corporativa;
  • fortalecer as habilidades dos xerentes e propietarios de pemes no desenvolvemento de estratexias de RSC e de benestar dos empregados que estean feitas á medida e sexan exitosas para os seus negocios a través do deseño e a posta en marcha dun programa de formación informal e flexible.

Actividades

As principais actividades desenvolvidas polo proxecto son:

  1. campaña de sensibilización para aumentar a comprensión da importancia de cambiar a un paradigma empresarial baseado na RSC e o benestar dos empregados;
  2. capacitación e mellora das habilidades dos xerentes de pemes e de empresas da economía social para abordar as necesidades dos empregados a través da posta en marcha de plans de benestar;
  3. difusión e explotación dos resultados do proxecto para aumentar a conciencia pública sobre a importancia de adaptar a cultura e as prácticas empresariais ás cambiantes necesidades da sociedade.

Socios

  • Limeup issc (Italia)
  • INDA Iniciativas SL (España)
  • WIN Consultants Ltd (Irlanda)