Promoción do emprendemento cooperativo dirixido a xuventude.

Cooperativismo e xuventude

Desenvolvida para a Dirección Xeral de Traballo e Economía Social da Xunta de Galicia, en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, o programa contou cunha serie de catro xornadas entre novembro e decembro de 2014.

Dirixidas a mozos e mozas en busca de emprego, desenvolvéronse en Lugo, Santiago de Compostela, Ourense e Vigo, e incluían intervencións de diversos especialistas.

INDA Iniciativas encargouse da xestión global do proxecto, o que incluíu ademais a produción dunha guía de 24 páxinas acerca do cooperativismo e as súas vantaxes para a xuventude.