Mellorar as habilidades e capacitar a profesionais da economía social para axudarlles a recadar fondos, acceder a eles e xestionalos

Skill-Pro

KA210-VET – Small-scale partnerships in vocational education and training
ID KA210-VET-A0D55510

Subvención total do proxecto: 60.000 €

Obxectivo xeral

Skill-Pro ten como obxectivo capacitar as organizacións da economía social para asegurar os fondos necesarios para axudar o sector da economía social a saír máis fortalecido da pandemia e transformar as nosas economías, creando oportunidades e empregos para Europa.

Obxectivos específicos

Os obxectivos específicos do proxecto son:

  • sensibilizar acerca das iniciativas solidarias tomadas durante e despois da crise, así como o papel clave desempeñado polas empresas e organizacións da economía social, e fomentar o diálogo e a planificación conxunta de medidas coas autoridades públicas para abordar as necesidades das organizacións da economía social para axudar no proceso de recuperación;
  • aumentar as habilidades dos actores da economía social na obtención e a xestión de fondos.

Actividades

As principais actividades postas en marcha polo proxecto son:

  1. comprender e abordar as necesidades e o papel dos actores da economía social no escenario posterior á pandemia entre as administracións públicas e o público en xeral;
  2. readestramento e mellora de habilidades de entre 30 e 60 profesionais da economía social en deseño de proxectos, recadación de fondos e xestión de proxectos;
  3. difusión e explotación dos resultados do proxecto para axudar a crear conciencia e aumentar o coñecemento sobre o papel da economía social en Europa e informar as autoridades públicas sobre como abordar mellor as necesidades das organizacións.

Socios

  • INDA Iniciativas SL (España)
  • Limeup issc (Italia)
  • GY Academy Ltd (Malta)