Apoderamento das mulleres na consultoría de xestión de proxectos europeos

WEWON

KA210-VET – Small-scale partnerships in vocational education and training
ID KA210-VET-F381987D

Subvención total do proxecto: 60.000 €

Obxectivo xeral

WEWON ten como obxectivo fomentar o emprendemento feminino e apoderar a profesionais da xestión de proxectos europeos, especialmente mulleres, para que desenvolvan carreiras exitosas e gratificantes. Especificamente, ten como obxectivo fomentar apoio para que as mulleres adquiran e desenvolvan competencias clave, promovendo a colaboración e o diálogo con responsables políticos para superar os obstáculos característicos do sector. Isto fomenta a innovación, mellora o acceso a subvencións europeas (especialmente para pemes, autoridades públicas locais e actores da economía social) e aumenta o impacto social dos proxectos europeos.

Obxectivos específicos

Os obxectivos específicos do proxecto son:

  • identificar novos modelos de formación e orientación profesional para xestores de proxectos europeos, baseados nas necesidades dos profesionais para apoderar a profesionais, especialmente as mulleres, e fortalecer as súas habilidades empresariais;
  • crear unha rede de intercambio de coñecementos de xestores de proxectos europeos para identificar novos modelos de negocios de xestión de proxectos europeos sostibles, baseados na intelixencia colectiva, o valor social e a igualdade. Ademais, búscase iniciar un esforzo colectivo e unha mobilización efectiva de habilidades para abordar os problemas aos que se enfronta a industria;
  • iniciar un diálogo con responsables políticos locais e europeos para que recoñezan e valoren as habilidades e o papel dos profesionais da xestión de proxectos.

Actividades

As principais actividades postas en marcha polo proxecto son:

  1. identificación de novos modelos de consultoría da UE baseados na intelixencia colectiva, o valor social e a igualdade;
  2. creación dunha rede de polo menos 10 profesionais e organizacións de mulleres xestoras de proxectos europeos de polo menos 5 países diferentes para aumentar a colaboración e o intercambio de coñecementos entre os actores, a sostibilidade do negocio e o impacto social e económico do sector;
  3. creación dunha folla de ruta para aumentar a preparación dos profesionais e mellorar o impacto social do sector;
  4. difusión e explotación dos resultados do proxecto para alentar os provedores de formación profesional a adaptar os programas de capacitación para xestores de proxectos, aumentando as posibilidades de que as profesionais desenvolvan carreiras exitosas e melloren a sostibilidade dos negocios, e para crear conciencia sobre as oportunidades e os desafíos aos que se enfrontan as mulleres no sector.

Socios

  • Limeup issc (Italia)
  • INDA Iniciativas SL (España)
  • GY Academy Ltd (Malta)