Apoderar as nais para accederen ao mercado laboral

MoWe4Job

KA210-VET – Small-scale partnerships in vocational education and training
ID KA210-VET-3E25817D

Subvención total do proxecto: 60.000 €

Obxectivo xeral

O proxecto MoWe4Job ten como obxectivo poñer a economía de xénero no centro do diálogo da recuperación posterior á pandemia, fortalecendo as competencias interpersoais das nais e facilitando o seu acceso ao mercado laboral.

Obxectivos específicos

Os obxectivos específicos do proxecto son:

  • sensibilizar acerca das barreiras existentes no mercado laboral para as nais e as medidas de mitigación para mellorar a inclusión socioeconómica e promover un cambio cultural a través do reequilibrio de roles familiares (como o sistema de permisos por paternidade);
  • fortalecer as competencias das nais para accederen ao mercado laboral mediante a activación das súas competencias interpersoais e unha estratexia de equilibrio entre traballo e vida, e o desenvolvemento de novas habilidades dixitais;
  • iniciar un diálogo coas autoridades públicas locais, os centros de emprego e os sindicatos sobre accións para reducir as brechas de maternidade no acceso ao mercado laboral e crear as condicións para eliminar a discriminación no lugar de traballo.

Actividades

As principais actividades postas en marcha polo proxecto son:

  1. campaña de sensibilización sobre o acceso das nais ao mercado laboral e a igualdade de xénero, centrada no sistema de permisos parentais e outras medidas mitigadoras para fortalecer a conciencia das nais sobre as posibilidades, as políticas e as medidas que poden desenvolver para avanzar no seu papel no mercado laboral e na economía;
  2. creación dun cuestionario de enquisa enviado a 150 nais traballadoras nos tres países para a análise da comunicación de xénero e as brechas de habilidades;
  3. programa de capacitación entregado a 30 nais traballadoras co obxectivo de activar e desenvolver habilidades brandas para mellorar a competitividade no acceso ao mercado laboral;
  4. comunicación e difusión de resultados para crear conciencia sobre o papel das nais na economía social en Europa, contribuíndo así a ampliar a atención sobre a cuestión de xénero e a importancia de adoptar estratexias e políticas que reduzan a disparidade de xénero na economía.

Socios

  • GY Academy Ltd (Malta)
  • Limeup issc (Italia)
  • INDA Iniciativas SL (España)